The shift of contiousness – Bevissthetsendringen

In a world full of doubt it is important to take good care of one self. The collective energy is felt by all humans, but especially those who are sensitive and are gifted as empaths and highly sensitive.  We feel the emotions from other individuals out there. From other gropus of people. It is a hard time for all people these days. All individuals feel it and we have to start to adjust to the change the world is going into with full speed. We can no do things the same way we always have, we have to get rid of old emotional patterns and ancient ways because they no longer serve us in the new world. This process can be quite painfull as we get rid of emotions and patterns that once were near and dear, and we have to- because the world is changing weather we like it or not. We do have to take care of our selves even when times are difficult.

I  en verden full av tvil er det viktig å ta vare på seg selv. Den kollektive energien merkes av alle sensitive og alle som har evne til å ta inn emosjoner fra omgivelsene sine. Tiden vi lever i er vanskelig. På et individuelt plan skal vi rydde opp i gamle følelser- vi skal kvitte oss med forstivnede forestillinger om hvordan vi tror vi må leve for at ting skal fungere. Vi må se på oss selv fra en annen kant- og se at vi kan fungere like fint uten alt vi tror vi må holde fast på for å ha det bra. Denne prosessen kan oppleves smertefull- og vi vil helst ikke gå inn i den, men for å få det bra, må vi gi slipp på emosjoner som en gang var oss nære, men som ikke lenger gagner oss.  Dette må vi gjøre for å få det bedre.

Verden er i rask endring. Vi må også endre oss. Samtidig mens vi gir slipp og går inn i en prosess der vi vet at ting ikke blir som før- må vi ta vare på oss selv.

 
Blogglisten hits

Våren, tid for å rydde litt i følelser – Spring is here, time to clear up your emotions

Våren er her, en tid hvor mange av oss bruker dagene til å rydde ut søppel og skrot fra hagene, skapene og lagerrommene våre. Følelsen av å kvitte oss med ting vi ikke lenger trenger, er både befriende og tilfredsstillende. Vi gjør oss klare til å plante nye frø i jorda, nye planter i potter og blomsterbed.

Men kanskje er det også en annen side med dette? Det er også viktig å stoppe et øyeblikk og legge fra oss følelsesmessig bagasje. Å gjøre opp en følelsesmessig status ved å se oss selv i speilet, se på hvem vi er, hvem vi har blitt og hvor vi kan forbedre oss selv, kan være ganske tøft for mange. Like fullt burde vi gå til verket og begynne å jobbe med oss selv. Våren symboliserer ny vekst, for mens vinterkulda har etterlatt jorda glatt og naken, kan vi nå gi oss selv en ny start og gjøre nødvendige endringer for å tilpasse oss det som skal komme.

Prosessen med å rydde bort gammelt skrot, er ikke bare en fysisk prosess, det er også en følelsesmessig reise hvor vi lærer oss selv bedre å kjenne. Og når vi lærer mer om oss selv og finner fred med hva vi ønsker å legge bak oss, kan vi også la det fare mykt og kjærlighetsfullt. Og mens det langsomt forsvinner ut av bevisstheten vår, glemmer vi faktisk hva som lå der og starter på nytt igjen. Akkurat som årstidene – en konstant forandring – livets hjul – følelsene våre – oss selv. Og vi MÅ tilpasse oss fordi verden rundt oss endrer seg stadig fortere. Og hvis forandringen omkring oss gjør vondt, må vi tilpasse oss det nye følelsesmessige terrenget og møte fremtiden og forandringene i bevissthet med kjærlighet og omtanke for oss selv og for våre felles venner og naboer som også er på reise gjennom årstidene.
Online trening med regelmessig oppfølging – Få din gratis måned her!


Spring is here and it is surely a time where many of us spend our days clearing out clutter from our gardens, cupboards and storage rooms. The feeling of getting rid of the stuff we no longer need is so freeing and satisfying. We are getting ready to plant new seeds in the soil, new plants in pots and flowerbeds.

But maybe there is another side to this? It is also important to take a moment and leave emotional baggage behind. Taking inventory of our emotional selves, by looking at who we are, who we have become and where we can improve ourselves can be very stressful for many, but nevertheless, we should get to it and start working on ourselves. Spring symbolizes new growth, because as the winter cold has left the soil bare and naked – we can now start over and make the changes as we adapt to what is about to come.

The process of clearing out old clutter, is not only a physical process, but an emotional journey- learning to know ourselves better. Learning more about who we are and finding peace with what we want to get rid of, and letting it go smoothly and lovingly. And as it slowly disappears from our contiousness, we actually forget about what was there before and start all over again. Just like the seasons- forever changing – the cycle of life – our emotions – us. And we HAVE to adapt, because the world is now changing so fast around us. And if the change we experience around us hurts, we have to change in order to adapt to the new territory. Let us all see the change of contiousness with love and compassion for ourselves and for the journey our fellow friends and neighbours are on.
Blogglisten hits
66B94BB8-1177-48FA-99AD79181AD35E8F-B5801FBA-A798-45CB-BC7B14E1D11A3F39