Brainstorming

Når jeg trenger å snakke om planer og karrierevalg, diskuterer jeg dem  alltid med min enestående ektemann og venn. Han forstår forskjellige perspektiver. Brainstorming med en så bra mann i så mange år.  Jeg er så heldig som har funnet en så stor kjærlighet.

Whenever I need to discuss plans and career choises,  I always discuss my ideas with my amazing husband and friend. He understands different perspectives. Brainstorming with such a great man for so many years. I am so lucky to have found such a great love.