The shift of contiousness – Bevissthetsendringen

In a world full of doubt it is important to take good care of one self. The collective energy is felt by all humans, but especially those who are sensitive and are gifted as empaths and highly sensitive.  We feel the emotions from other individuals out there. From other gropus of people. It is a hard time for all people these days. All individuals feel it and we have to start to adjust to the change the world is going into with full speed. We can no do things the same way we always have, we have to get rid of old emotional patterns and ancient ways because they no longer serve us in the new world. This process can be quite painfull as we get rid of emotions and patterns that once were near and dear, and we have to- because the world is changing weather we like it or not. We do have to take care of our selves even when times are difficult.

I  en verden full av tvil er det viktig å ta vare på seg selv. Den kollektive energien merkes av alle sensitive og alle som har evne til å ta inn emosjoner fra omgivelsene sine. Tiden vi lever i er vanskelig. På et individuelt plan skal vi rydde opp i gamle følelser- vi skal kvitte oss med forstivnede forestillinger om hvordan vi tror vi må leve for at ting skal fungere. Vi må se på oss selv fra en annen kant- og se at vi kan fungere like fint uten alt vi tror vi må holde fast på for å ha det bra. Denne prosessen kan oppleves smertefull- og vi vil helst ikke gå inn i den, men for å få det bra, må vi gi slipp på emosjoner som en gang var oss nære, men som ikke lenger gagner oss.  Dette må vi gjøre for å få det bedre.

Verden er i rask endring. Vi må også endre oss. Samtidig mens vi gir slipp og går inn i en prosess der vi vet at ting ikke blir som før- må vi ta vare på oss selv.

 
Blogglisten hits

Livet til en empat – Life of an empath

En av de vanskelige sidene ved å ha denne «gaven» – er å være en empat. En empat er en person som føler emosjoner fra andre mennesker, fra sine omgivelser og som bearbeider dem som hun/han føler egne emosjoner.  Altså emosjoner fra andre føles eksakt på samme måte som egne. Det betyr at glede er glede, kjærlighet er kjærlighet, forelskelse er forelskelse, harmoni er harmoni, trygghet er trygghet og fred er fred. Det var noen av de gode følelsene. Så har vi frykt som føles som frykt, sorg som føles som sorg og alle smertefulle emosjoner som finnes der ute i verden. Det er tungt å bære for mange som har denne «gaven» – og mange av oss synes det er vanskelig å bære baksiden av medaljen. For mange jeg har snakket med er det vanskelig å skille sine egne emosjoner fra andres. For, helt ærlig, vi kan ikke skylde på våre omgivelser hver gang vi føler noe negativt. Det vil være lite innsiktsfullt og lite troverdig. Lite ydmykt.  Men en empat som konstant arbeider med å være i kontakt med seg selv, sin egen historie og bakgrunn- og som kjenner seg selv på godt og vondt vil være i stand til å skille sitt eget fra hva han/hun tar inn fra omgivelsene. Det å være en empat kan sammenliknes med å være et fint innstilt instrument som føler temperaturen i andres følelser. Mange empater isolerer seg og trekker seg unna andre mennesker. Mange har et instinkt på at det å gjøre andre «vondt» også vil være ubehagelig for dem selv- så de vil heller at andre skal føle fred, enn å gjøre noe som kan provosere frem andre emosjoner. Mange klarer ikke presset, og trekker seg helt vekk fra emosjonelle «kilder» som over tid blir for vanskelige å bære.  Dette har jeg skrevet mye om i boken min «Vindu mot en annen verden» (Cappelen Damm, 2014)

Being an empath is the hardest side of having this «gift». An empath is a person who can feel the emotions that other people do not reveal to their surroundings. These emotions are felt inside the empath like his/her own feelings. The exact same way.  This means that joy feels like joy –  love feels like love, infatuation feels like infatuation, harmony feels like harmony, safety feels like safety, and peace feels like peace. So far so good, because these are all good feelings. But there are so many other feelings. And the world is in turmoil and thus the pain in humanity is felt inside all human beings.  An empath will also recognise and feel the emotions of fear, sorrow, grief, bitterness, anger, dislike, jealousy  and so on. The «gift» is no longer felt as a gift, but a heavy burden that many empaths feel is hard to bear. Many I have spoken to feel it is hard to separate what they take in as emotional information about other people, and which emotions that are their own. Emotions they must take responsibility for on their own. Honestly, we can’t blame all negative emotions on our surroundings. That would be a total lack of insight and credibility. Lack of humility. However, an empath that constantly works on being in loving contact with own background and story will be able to separate her/his own emotions from emotional information they take in from their surroundings. Being an empath can be compared to being a fine tuned instrument that takes the temperature on  the emotions of other living creatures   – humans and animals. Because of the hard side of bearing this «gift», many empaths withdraw from the rest of society, and other people see them as different in some way. Many empaths would rather make others feel content, than to make others feel worse – they have an instinct that harming others energetically, also harms themselves. When they are tired out, they simply withdraw from the source of the emotions and take no action. I have written so much about this in my book that was published in Norway in 2014, by the publishing house Cappelen Damm – only in Norwegian. «Vindu mot en annen verden » – Title in English translated would be» Window into an other world».
Blogglisten hits