Den nye tiden – A new era is ahead

Vi går inn i en ny tid. Vi endrer oss, og vi får en ny bevissthet som vil ligge til grunn for hvordan vi løser problemene vi har foran oss. Det som er sikkert, er at de gamle måtene å løse problemene på, ikke fungerer lenger. Vi må bygge opp vår forståelse av verden og oss selv på nytt. Det er smertefullt, men til slutt vil vi finne fred med oss selv- og verden vi lever i vil bli fredeligere. Dette er noe alle må gå gjennom, på den ene eller andre måten. Vår forståelse av verden endrer seg  enten emosjonelt, spirituelt, økonomisk, sosialt og fysisk – eller på alle disse områdene. Dermed vil det ta tid. Vi vil erfare at det vi tror på blir utfordret på måter vi ikke trodde var mulig. Verdiene våre blir rystet fra grunnen og får nytt innhold. Våre drømmer vil endre innhold og vi vil ende opp med å ønske oss fred, kjærlighet og harmoni. Vi vil forstå at alle er ett.

We are about to enter a new era. We are rapidly getting a new consciousness which will help us steer our problem solving skills that lay ahead. We do not know exactly where we are heading, , but we are certain that the old ways to solve our problems and set ways no longer work. They have proven to be dysfunctional. We have to rebuild our understanding of the world and ourselves over again. It is extremely painful, but we will end the pain with newfound peace with our selves- and the world we live in. Everybody will have to go through this process, one way or the other.  Either emotionally, spiritually, financially, socially and physical. This is going to take time. We will experience our beliefs being challenged in ways we never thought possible. Our values will be stirred from the base and will get new meanings. Our dreams will change and we will end up thinking peace, love and harmony.  We will understand that we are all one.
Blogglisten hits